Colofon

STB is opgericht 29 mei 2009

Trainingslocatie:
Dienstencentrum Cogelshof,
Deuzeldlaan 49,
2900 Schoten (België)

Voor meer info kunt u gebruik maken van het volgende e-mailadres: info@stbschaak.com

U kunt de bestuursleden ook benaderen via de volgende e-mailadressen:
voorzitter@stbschaak.com
penningmeester@stbschaak.com
secretaris@stbschaak.com

KvK nr: 20154873
rekening nummer: NL 29 ABNA 0617 9706 45